PSYKOTERAPIA

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on hoitomenetelmä, joka tukee ja auttaa asiakasta eteenpäin elämän hankaluuksisssa, muutos ja kriisitilanteissa.

Terapeutin rooli keskusteluissa on tasaveroinen ja aktiivinen, hän kuuntelee, kysyy ja auttaa hahmottamaan mahdollisia uusia suuntia.

Keskusteluissa ei korosteta ongelmia tai mahdollista sairautta, vaan mietitään keinoja päästä elämään parempaa elämää, joka on hyvää ja tarkeää asiakaalle itselleen.

Itse maksaessasi et tarvitse lähetettä.

Hakeutuessasi Kelan tukemaan terapiaan tarvitset lääkärin lähetteen.


Yksilöpsykoterapia aikuiset ja nuoret (KELAn tukema terapia), voimavara-, ratkaisukeskeinen

Lyhyet terapiat 3 -10 kertaa

Keskustelu ja neuvonta (yksittäisiä aikoja spontaanisti)


NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Kuntoutus-, tuki- ja ohjausmenetelmä, joka soveltuu useille erilaisille asiakasryhmille. (adhd, asperger, autismin kirjon häiriöt, aivovammat, mielenterveyskuntoutujat ym.)

Valmennus on käytännön läheistä ja asiakkaan tarpeiden pohjalta rakentuvaa toimintaa jonka tavoittena on kehittää asiakkaan- ja elämänhallinnan taitoja sekä kasvattaa itsetuntemusta ja lisätä uskoa omaan selviytymiseen.

Ratkaisukekeisyyden myötä työmenetelmissä korostuu tulevasuuteen suuntautuminen, toiveikkuus sekä asiakkaan omien voimavarojen löytäminen ja niiden hyödyntäminen.

Valmennus tapahtuu pääsäntöisesti asiakkaan elinympäristössä, kuten kotona, koulussa, harrastuksissa tai työpaikalla.