Olen psykoterapeutti Riitta Löytölä-Tulonen ja toimin Valviran ja KELA:n hyväksymänä yksityisenä ammatinharjoittajana.

Olen valmistunut erityistason ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi Turun Yliopistosta. Aikaisemmilta koulutuksiltani olen kehitysvammahoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Minulla on pitkä työkokemus sosiaalipalvelujen erilaisista hoidollisista ja kuntouttavista palveluista niin julkiselta kuin yksityiseltä puolelta. Neuropsykiatrisen valmentajan roolissa työkokemusta on karttunut myös eri-ikäisten neuropsykiatristen asiakkaiden ohjauksesta ja valmennuksesta.

Täydentääkseni osaamistani, aloitin syksyllä 2018 psykofyysisen psykoterapian opinnot. Oman yritykseni, KohenRenssin, olen perustanut vuonna 2006.

PSYKOTERAPIA

KELA:n tukema kuntoutuspsykoterapia nuorille ja aikuisille

Yksilöpsykoterapia on ammatillista, tutkittuun tietoon perustuvaa ja valvottua toimintaa, jonka tavoitteena on asiakkaan psyykkisen kärsimyksen lievittyminen. Terapiassa on keskeistä asiakkaan omien voimavarojen ja kykyjen löytyminen sekä tulevaisuuteen suuntautuminen. Elämän hankalat tilanteet voidaan nähdä haasteina, joiden kautta on mahdollista löytää ja oppia tärkeitä asioita itsestään.

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhönpaluu tai opintojen edistyminen. Lisätietoja psykoterapian saamisen edellytyksistä löydät Kelasta.

Aikuisten ja nuorten kuntoutuspsykoterapian hinta on 85€ / 45min. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-67-vuotiaille. Kelan korvaus aikuisten ja nuorten yksilöterapiaan on 57,60 € / 45min.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus / yksilöpsykoterapia

Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille erilaisia yksilöllisesti suunniteltuja terapioita. Voit olla oikeutettu terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi. Kela myöntää kuntoutussuunnitelmasi perusteella terapioita yleensä vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Lisätietoja löydät täältä.

Ilman lähettä psykoterapiaan

Omasta tilanteesta voi  halutessa tulla keskustelemaan myös ilman lähetettä.

Vapaita aikoja voit kysyä joko sähköpostilla tai puhelimitse.